Acceptació de les condicions

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable Col·legi Oficial d’enginyers Industrials de Catalunya
Finalitat Gestionar les activitats de la Comissió Industria 4.0
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
Col·legi Oficial d’Enginyera Informàtica de Catalunya
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
Identitat: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel.933192300
Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les dades seran objecte de tractament per COEIC amb la finalitat de gestionar les activitats formatives i informatives organitzades per la Comissió Indústria 4.0 (Comissió promoguda pel COEIC, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i Col·legi Oficial d’Enginyeria informàtica)
Per tant, rebreu comunicacions electròniques promocionals o informatives relacionades amb les activitats organitzades o gestionades per aquesta Comissió

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base jurídica per al tractament és el vostre consentiment que atorgueu al facilitar les dades que se sol·liciten, en omplir i enviar aquest formulari.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les vostres dades seran cedides a les entitats promotores de la Comissió Indústria 4.0 amb l’exclusiva finalitat de gestionar les activitats organitzades per aquesta Comissió. En concret, a les entitats següents:
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
Col·legi Oficial d’Enginyera Informàtica de Catalunya

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. AEIC deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a COEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona.
Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions