Edicions anteriors

EDICIÓ 2023
Premi Nit de la Robòtica: Marc Segura
Premi Projecte de l’Any: Duna, de Beta Robots

EDICIÓ 2022
Premi Nit de la Robòtica: Carme Torras Genís
Premi Projecte de l’Any: SOMCARE, del Grup Saltó

EDICIÓ 2021
Premi Nit de la Robòtica: Xavier Méndez Pérez
Premi Projecte de l’Any: Exoesquelet robòtic ABLE, d’ABLE Human Motion

EDICIÓ 2020
Premi Nit de la Robòtica: Joan Batlle Grabulosa
Premi Projecte de l’Any: CovidRobot, de CovidWarriors

EDICIÓ 2019
Premi Nit de la Robòtica: Alícia Casals i Gelpí
Premi Projecte de l’Any: Robolot

EDICIÓ 2018
Premi Nit de la Robòtica: Miquel Seriola Rodas
Premi Projecte de l’Any: Robotització del centre logístic d’Amazon a El Prat
Premi Projecte de l’Any: Robmov, d’EAR-FLAP

EDICIÓ 2017
Premi Nit de la Robòtica: Miquel López Asens
Premi Projecte de l’Any: Sistema Ant-Droid d’Ebotlution Systems

EDICIÓ 2016
Premi Nit de la Robòtica: Laura Tremosa Bonavia
Premi Projecte de l’Any: TIAGo, de PAL Robotics

EDICIÓ 2015
Premi Robòtica Industrial: José Ramón García-Montón García-Baquero
Premi Robòtica de Serveis: Jordi Santacana Pérez
Premi Acadèmia: Josep Amat Girbau
Premi Projecte de l’Any: SEAT