Edicions anteriors

EDICIÓ 2019
Premi Nit de la Robòtica: Alícia Casals i Gelpí
Premi Projecte de l’Any: Robolot

EDICIÓ 2018
Premi Nit de la Robòtica: Miquel Seriola Rodas
Premi Projecte de l’Any: Robotització del centre logístic d’Amazon a El Prat
Premi Projecte de l’Any: Robmov, d’EAR-FLAP

EDICIÓ 2017
Premi Nit de la Robòtica: Miquel López Asens
Premi Projecte de l’Any: Sistema Ant-Droid d’Ebotlution Systems

EDICIÓ 2016
Premi Nit de la Robòtica: Laura Tremosa
Premi Projecte de l’Any: TIAGo, de PAL Robotics

EDICIÓ 2015
Premi Robòtica Industrial: José Ramón García-Montón
Premi Robòtica de Serveis: Jordi Santacana Pérez
Premi Acadèmia: Josep Amat Girbau
Premi Projecte de l’Any: SEAT