ENGINYERS INDUSTRIALS


L’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya hem mantingut sempre una clara voluntat de servei als enginyers industrials i a la societat.

Amb aquests propòsits i amb l’evolució del nostre col·lectiu hem adaptat les nostres institucions als nous temps. Per aquest motiu hem desplegat una àmplia oferta de serveis que ajudin els nostres professionals en l’entorn en què es desenvolupen, sigui en l’àmbit laboral, familiar i/o social. La fortalesa de les nostres institucions rau en la presència individual de cada un dels seus associats/col·legiats. Per això volem que casa nostra sigui la de tots els enginyers. Així ha estat sempre, i així volem que continuï, ja que entre tots aconseguirem fer front a tots els reptes que ens proposin els temps actuals i futurs.

Visita la web