Per raons de seguretat, l'accés al recinte es permet només a persones identificades
Transferència bancària a:
COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
CAIXA D'ENGINYERS
ES85-3025-0001-1114-0100-2803

Per tal de formalitzar la inscripció caldrà enviar un correu electrònic a info@nitdelarobotica.cat amb el nom i cognoms de la persona inscrita i adjuntant el comprovant del pagament.